Съобщества на аридните области в тропиците, субтропиците и умерените ширини


Аридните области на земята се различават много помежду си поради това, че са разположени в различни климатични пояси и отстоят на различни разстояния от океаните и моретата...
 

Вулкани


вулкани било е време, когато хората са възприемали вулканите като врати на ада, вместилища на злото, жилища на покойници. древните римляни вярвали, че на малкия димящ остров от групата на липарските острови...
 

Климатични пояси


Екваториален пояс обхваща части от сушевата и от водната земна повърхност от двете...
 

Общи физични свойства на почвите


Величината на обемната плътност зависи преди всичко от съдържанието на органично вещество, от големината на порьозността и от дълбочината и интензивността на обработката. Органичното вещество под форма на хумус...
 

Водопад Виктория


На 17 ноември 1855г. шотландският мисионер и пътеше-ственик Дейвид Ливингстън открива водопада "Виктория" в сърцето на Черна Африка и го нарича на името на британската кралица. Той е роден през 1813 г. в Южен Ланкашир в семейство от видния клан Маклий..
 

Викариране и дисперсия


Викариране и дисперсия. Молекулярни маркери във филогеографията. MtDNA като стандартно филогеографско сечиво. Подходи на MtDNA...
 

Природни зони на Земята


В моята презентаия има интересни неща за природните зони...
 

Биоразнообразие и защитени територии


Защитени територии по категории, съгласно закона за защитените територии...
 

Афротропично, мадагаскарско и капско биогеографски царства


Афротропично царство - обхваща голяма част от Африка, между южния край на Сахара и южната граница на басейна на Оранжева река...
 

Взникване и развитие на ареалите


Arial (нем.), от лат. area-площ, пространство. Границите на ареала се определят като се съединят крайните точки, в които се срещат индивидите от определен Таксон...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Биогеография и география на почвите с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

География
Биогеография и география на почвите
Презентации
Ограничаване на резултатите